Month February 2020

Glasgow Benefit Inventory (GBI)

Glasgow Benefit Inventory (GBI) är ett generiskt frågeformulär med syfte att användas efter intervention inom öron- näs- och halsområdet. Formuläret utvecklades 1996 av Robinson, Gatehouse och Browning. Formuläret är validerat och översatt till många språk och nu även till svenska…