SWAL-QOL – Swallowing Quality of Life

  • Version
  • Download 10
  • File Size 540.93 KB
  • File Count 1
  • Create Date January 6, 2020
  • Last Updated February 25, 2020

SWAL-QOL - Swallowing Quality of Life

SWAL-QOL är ett formulär för att mäta livskvalitet utifrån sväljbesvär. Den svenska versionen av SWAL-QOL visar god validitet och test-retest reliabilitet. Detta formulär kan användas för samtliga dysfagidiagnoser. SWAL-QOL är också känsligt för hur grav sjukdomen är mätt utifrån vilka födokonsistenser patienten förmår svälja.