GTQ

Trismus innebär en begränsad förmåga att öppna munnen (≤ 35 mm) och är ett tärande, deprimerande och ofta smärtsamt tillstånd som obehandlat kan påverka livskvaliteten avsevärt.

För att utvärdera trismus och dess behandlingsresultat har ett multidimensionellt, självadministrerat, trismusspecifikt frågeformulär skapats: Gothenburg Trismus Questionnaire (GTQ 2). GTQ 2 kan användas för alla patienter med gapsvårigheter och har även i den reviderade versionen i statistisk testning visat på goda psykometriska egenskaper, dvs hög validitet och reliabilitet.

Just nu pågår översättning och validering av GTQ till franska och kinesiska.

För att ladda ner filerna behöver du ett lösenord. Du behöver kontakta oss för att begära detta lösenord. Kontakta oss här.