GTQ – Gothenburg Trismus Questionnaire

Trismus innebär en begränsad förmåga att öppna munnen (≤ 35 mm) och är ett tärande, deprimerande och ofta smärtsamt tillstånd som obehandlat kan påverka livskvaliteten avsevärt.

För att utvärdera trismus och dess behandlingsresultat har ett multidimensionellt, självadministrerat, trismusspecifikt frågeformulär skapats: Gothenburg Trismus Questionnaire (GTQ 2). GTQ 2 kan användas för alla patienter med gapsvårigheter och har även i den reviderade versionen i statistisk testning visat på goda psykometriska egenskaper, dvs hög validitet och reliabilitet.

För mer information om utveckling och validering av GTQ, läs i nedan publikationer:

  • Johnson, J., Carlsson, S., Johansson, M., Pauli, N., Rydén, A., Fagerberg-Mohlin, B., & Finizia, C. (2012). Development and validation of the Gothenburg Trismus Questionnaire (GTQ). Oral oncology48(8), 730–736. https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2012.02.013
  • Johansson, M., Karlsson, T., & Finizia, C. (2020). Further validation of the Gothenburg Trismus Questionnaire (GTQ). PloS one15(12), e0243805. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243805

Översättning och validering av GTQ har genomförts till Telugu: Prakash, B. B., Chava, S., Gondi, J. T., Chandra Sekara Rao S, L. M., Finizia, C., Rao, T. S., & Nemade, H. O. (2021). Correction to: Translation of the Gothenburg Trismus Questionnaire‑2 into Telugu and its Validation for use in Indian Patients. Indian journal of surgical oncology12(4), 710. https://doi.org/10.1007/s13193-021-01384-8

Just nu pågår översättning och validering av GTQ till franska, kinesiska och italienska.

För att ladda ner filerna behöver du ett lösenord. Du behöver kontakta oss för att begära detta lösenord. Kontakta oss här.