MDADI

MDADI är en cancerspecifik enkät och används till att bedöma dysfagi, social funktion och livskvalitet hos huvud-hals cancerpatienter. Formuläret består av 19 frågor uppdelat i 4 domäner; känslomässig (emotional), fysisk (physical) och funktionell (functional), global livskvalitet samt 4 tilläggsfrågor.

För att ladda ner filerna behöver du ett lösenord. Du behöver kontakta oss för att begära detta lösenord. Kontakta oss här.