MDADI M.D. Anderson Dysphagia Inventory

MDADI är en cancerspecifik enkät och används till att bedöma dysfagi, social funktion och livskvalitet hos huvud-hals cancerpatienter. Formuläret består av 20 frågor uppdelat i 4 domäner; känslomässig (emotional), fysisk (physical) och funktionell (functional), global livskvalitet samt 4 tilläggsfrågor. Formuläret är översatt och validerat på svenska med goda psykometriska egenskaper. En utvärdering av instrumentet över tid har gjorts och visat att MDADI är känsligt för förändring av sväljfunktion över tid. Det finns också ett gränsvärde framtaget som indikerar sväljsvårigheter, där totalpoäng lägre än 60 poäng indikerar märkbara sväljsvårigheter.

Mer information kring översättning och validering av MDADI till svenska kan du läsa i nedanstående publikationer:

Carlsson S, Rydén A, Rudberg I, Bove M, Bergquist H, Finizia C. Validation of the Swedish M. D. Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) in patients with head and neck cancer and neurologic swallowing disturbances. Dysphagia. 2012 Sep;27(3):361-9. doi: 10.1007/s00455-011-9375-8

Tuomi L, Fransson P, Wennerberg J, Finizia C. A longitudinal study of the Swedish MD Anderson Dysphagia Inventory in patients with oral cancer. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2020 Nov 3;5(6):1125-1132. doi: 10.1002/lio2.490.

För att ladda ner filerna behöver du ett lösenord. Du behöver kontakta oss för att begära detta lösenord. Kontakta oss här.