S-SWAL-CARE

SWAL-CARE (Swallowing quality of care) är ett frågeformulär för att mäta vårdkvalitet i samband med vårdkontakt vid sväljningssvårigheter (dysfagi). Den svenska versionen av SWAL-CARE (S-SWAL-CARE) visar god validitet och rest-retest reliabilitet och kan användas vid samtliga dysfagidiagnoser.

För att ladda ner filerna behöver du ett lösenord. Du behöver kontakta oss för att begära detta lösenord. Kontakta oss här.