S-SECEL

Som komplement till kliniska och röstrelaterade undersökningar för patienter med röstproblem är det viktigt att få med och dokumentera patientens egen kommunikationsupplevelse.

S-SECEL är ett frågeformulär för att mäta kommunikationsförmåga för patienter med röst, tal och kommunikationsproblem och kan användas för såväl patienter som genomgått behandling för larynxcancer som för patienter med benigna röstproblem.

Den svenska versionen visar god validitet och test-retest reliabilitet samt är känsligt för att mäta förändringar över tid. Det finns också gränsvärden framtaget vilka representerar behov av röstrehabilitering samt indikerar en förbättring/försämring vilken uppfattas som märkbar för patienten.

För att ladda ner filerna behöver du ett lösenord. Du behöver kontakta oss för att begära detta lösenord. Kontakta oss här.