Glasgow Benefit Inventory (GBI)

Glasgow Benefit Inventory (GBI) är ett generiskt frågeformulär med syfte att användas efter intervention inom öron- näs- och halsområdet. Formuläret utvecklades 1996 av Robinson, Gatehouse och Browning. Formuläret är validerat och översatt till många språk och nu även till svenska för hörselförbättrande intervention (operation eller hörapparat).

GBI består av 18 frågor som delas upp i tre domäner och en totalsumma.

GBI domäner:

  • Generell hälsa (12 frågor)
  • Social support (3 frågor)
  • Fysisk hälsa (3 frågor) 

I den svenska versionen används även tre tilläggsfrågor som handlar om nöjdhet (Fråga 19–21). 

För att ladda ner filerna behöver du ett lösenord. Du behöver kontakta oss för att begära detta lösenord. Kontakta oss här.