Category Questionnaires, Swedish

Glasgow Benefit Inventory (GBI)

Glasgow Benefit Inventory (GBI) är ett generiskt frågeformulär med syfte att användas efter intervention inom öron- näs- och halsområdet. Formuläret utvecklades 1996 av Robinson, Gatehouse och Browning. Formuläret är validerat och översatt till många språk och nu även till svenska…

NAIM

NAIM är lukttekniken som gör stor nytta och som ni lär ut enkelt, snabbt och effektivt! För att luktmolekyler ska nå luktepitelet i näsan efter laryngektomi behöver patienten skapa ett undertryck i munhålan genom att sänka underkäken, mungolvet, tungan, tungbasen…

MDADI M.D. Anderson Dysphagia Inventory

MDADI är en cancerspecifik enkät och används till att bedöma dysfagi, social funktion och livskvalitet hos huvud-hals cancerpatienter. Formuläret består av 20 frågor uppdelat i 4 domäner; känslomässig (emotional), fysisk (physical) och funktionell (functional), global livskvalitet samt 4 tilläggsfrågor. Formuläret…

SWAL-QOL

SWAL-QOL är ett formulär för att mäta livskvalitet utifrån sväljbesvär. Den svenska versionen av SWAL-QOL visar god validitet och test-retest reliabilitet. Detta formulär kan användas för samtliga dysfagidiagnoser. SWAL-QOL är också känsligt för hur grav sjukdomen är mätt utifrån vilka…

S-SECEL

Som komplement till kliniska och röstrelaterade undersökningar för patienter med röstproblem är det viktigt att få med och dokumentera patientens egen kommunikationsupplevelse. S-SECEL är ett frågeformulär för att mäta kommunikationsförmåga för patienter med röst, tal och kommunikationsproblem och kan användas…

GTQ – Gothenburg Trismus Questionnaire

Trismus innebär en begränsad förmåga att öppna munnen (≤ 35 mm) och är ett tärande, deprimerande och ofta smärtsamt tillstånd som obehandlat kan påverka livskvaliteten avsevärt. För att utvärdera trismus och dess behandlingsresultat har ett multidimensionellt, självadministrerat, trismusspecifikt frågeformulär skapats:…