NAIM

NAIM är lukttekniken som gör stor nytta och som ni lär ut enkelt, snabbt och effektivt! För att luktmolekyler ska nå luktepitelet i näsan efter…

SWAL-QOL

SWAL-QOL är ett formulär för att mäta livskvalitet utifrån sväljbesvär. Den svenska versionen av SWAL-QOL visar god validitet och test-retest reliabilitet. Detta formulär kan användas…

S-SECEL

Som komplement till kliniska och röstrelaterade undersökningar för patienter med röstproblem är det viktigt att få med och dokumentera patientens egen kommunikationsupplevelse. S-SECEL är ett…

GTQ

Trismus innebär en begränsad förmåga att öppna munnen (≤ 35 mm) och är ett tärande, deprimerande och ofta smärtsamt tillstånd som obehandlat kan påverka livskvaliteten…