Category Uncategorized

GTQ Telugu

The GTQ has been translated and validated to Telugu. For further information regarding the validation process, please read here:

S-SWAL-CARE

SWAL-CARE (Swallowing quality of care) är ett frågeformulär för att mäta vårdkvalitet i samband med vårdkontakt vid sväljningssvårigheter (dysfagi). Den svenska versionen av SWAL-CARE (S-SWAL-CARE) visar god validitet och rest-retest reliabilitet och kan användas vid samtliga dysfagidiagnoser. För att ladda…

S-SWAL-CARE: vårdkvalitet vid sväljningssvårigheter

SWAL-CARE är ett frågeformulär för att mäta vårdkvalitet i samband med vårdkontakt vid sväljningssvårigheter (dysfagi). Den svenska versionen av SWAL-CARE (S-SWAL-CARE) visar god validitet och rest-retest reliabilitet och kan användas vid samtliga dysfagidiagnoser. För att ladda ner filerna behöver du…