S-SWAL-CARE

SWAL-CARE (Swallowing quality of care) är ett frågeformulär för att mäta vårdkvalitet i samband med vårdkontakt vid sväljningssvårigheter (dysfagi). Den svenska versionen av SWAL-CARE (S-SWAL-CARE)…